ONEX SERVICE ACADEMY


ՕՆԷՔՍ ՍԵՐՎԻՍ ԱԿԱԴԵՄԻԱ

Onex-ը սկսում է նոր նախաձեռնություն` Onex Service Academy: Ծրագրի նպատակն է վերապատրաստել սպասարկման ոլորտում սկսնակ և փորձ ունեցող մասնագետների՝ հնարավորություն ընձեռելով լավագույն մասնակիցներին միանալ ONEX-ի թիմին։
Ծրագրի մասնակցության պայմանները
Ծրագրին կարող են դիմել նրանք, ովքեր՝
Հետաքրքրված են սպասարկման ոլորտով և սիրում են հաղորդակցվել։
Ցանկանում են ձեռք բերել նոր գիտելիքներ ու հմտություններ սպասարկման ոլորտում։
Պատրաստ են շաբաթական 3 անգամ երեկոյան ժամերին մասնակցել դասընթացների՝ առկա ձևաչափով:
Հանդիսանում են 16 տարեկանից բարձր քաղաքացիներ։
Ցանկություն ունեն աշխատելու ONEX-ի Սպասարկման Թիմում։

Ծրագրի կառուցվածքը
Ծրագիրը բաղկացած է 3 փուլից՝


1
Առաջին փուլի ընթացքում կսովորեք՝
  • Հաճախորդների սպասարկման ժամանակակից մոտեցումներ
  • Հաղորդակցման հմտություններ
  • Կոնֆլիկտների կառավարում
  • Գրավոր հաղորդակցության նրբություններ
  • Հեռախոսային սպասարկման առանձնահատկություններ և այլն


2
Գործնական փուլ՝
Ծանոթացում ONEX ընկերությանը, մշակույթին, մատուցվող ծառայություններին
Զանգերի կենտրոններին բնորոշ ընթացակարգերի ներկայացում
Ծանոթացում զանգերի կենտրոններում օգտագործվող CRM համակարգերի ընդհանուր սկզբունքներին, նպատակներին և այլն

2 փուլերի ավարտից հետո կիրականացվի ավարտական թեստ, որի արդյունքում առավելագույն միավորներով մասնակիցները կանցնեն հաջորդ փուլ։


3
Խորացված վերապատրաստման փուլ՝
  • Սիմուլացիոն վարժությունների, դերախաղերի իրականացում
  • ONEX-ի իրական քեյսերի վերլուծություն և խնդիրների լուծման տարբերակների քննարկում
  • Ծանոթություն ONEX ընկերության կողմից օգտագործվող CRM և ադմին համակարգերին
  • Այցելություններ ONEX սպասարկման կենտրոն իրական զանգեր կատարելու նպատակով

3-րդ փուլի ավարտից հետո ONEX ընկերությունը մասնակիցների հետ կիրականացնի վերջնական հարցազրույցներ։

Հարցազրույցների արդյունքում իրենց լավագույնս դրսևորած թեկնածուները կմիանան ONEX թիմին։

Ծրագրի արդյունքում մասնակիցները կզինվեն ոլորտում անհրաժեշտ գիտելիքներով և պրակտիկ հմտություններով՝ պահանջված դառնալով աշխատաշուկայում։


Անգամ չընտրված մասնակիցների համար լավ հնարավորություն է ձեռք բերել հմտություններ ու գիտելիքներ, որոնց շնորհիվ հեշտությամբ կգտնեն այլ աշխատանքեր։ Ծրագրի 2-րդ փուլի ավարտից հետո բոլոր մասնակիցները կստանան հավաստագիր։


Ուսումնական ծրագրի մանրամասներին կարող եք ծանոթանալ հետևյալ հղումով։